Max och Annie

Max och Annie är en del av Ninjammerz och nog de bästa i världen på akron, även om man kan tycka vad man vill om deras stil och kroppsspråk.Kolla in: Swingouten spegelvänd på 0.45. Och så hatten!
Kolla den på 2:40.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar